Guide och handledning

/Guide och handledning
Guide och handledning2019-07-01T15:57:55+01:00

Hygien och sterilisation

I en föränderlig värld där vi reser mer än någonsin och i möten med våra medmänniskor omedvetet utbyter mikroorganismer, ställs det högre krav än någonsin på ett väl fungerande hygiensystem. Smittvägarna har blivit lika korta som resvägen mellan jordens olika hörn. Huvudsyftet med hygiensystemet är att på ett för miljö, personal och instrumentering säkert sätt återföra flergångsinstrument repetitivt till nästa patient. Det handlar om att bryta smittkedjan och förebygga infektioner. Ett av de riktigt stora globala hoten är antibiotikaresistens. Ett fullgott hygiensystem är en väg mot att minska antibiotikaanvändningen.

Mottagning av instrument/rensa2019-02-19T20:41:51+01:00

Instrumenten kommer tillbaka från behandlingsrummet. Brickan rensas på engångsmaterial som sorteras och destrueras enligt tillverkarens anvisning

Rengöring desinfektion2019-02-19T20:41:07+01:00

Instrument och brickor rengörs samt desinficeras, lämpligen maskinellt i en diskdesinfektor. Moderna diskdesinfektorer har även en torkfunktion vilket är ”best practice”; instrumenten är då torra när de plockas ur diskdesinfektorn. Vissa bricksystem tillåter rengöring av instrumenten på plats på brickan. Följ instrument- eller bricktillverkarens anvisning.

Instrumentvård2019-02-19T20:40:32+01:00

Det höggradigt rena instrumentet underhålls enligt tillverkarens anvisning. Undvik överdosering av smörjolja eller andra tillsatser då dessa riskerar hamna i autoklaven och orsakar tätare service.

Packa2019-02-19T20:39:58+01:00

Packa instrumenten i förpackningsmaterial som uppfyller ställda normer och krav såsom ISO 11607 och EN868. Förpackningen är försäkringen att godsets sterilitet bevaras. Beroende på val av förpackningsmaterial och förseglingsmetod sätts hållbarheten på sterilbarriären.

Sterilisera2019-02-19T20:39:06+01:00

Autoklaven packas i enlighet med autoklavtillverkarens anvisningar. Rent generellt gäller att tungt gods placeras underst och lättare överst. På så sätt minimeras risken för fuktigt gods eftersom tungt gods orsakar mer kondens än lätt gods. Insatsen i autoklav skall användas för att hålla isär godset. Mindre påsar kan med fördel placeras vertikalt för att underlätta torkning. Använd väl perforerade beskickningssystem som undviker kondensansamlingar.

Process-och godsfrisläppning sker utifrån klinikens kvalitetssystem genom bedömning av resultatet efter sterilisering avseende process och last:

 • Processfrisläppning:
  • Har processen gått klart utan felkoder med grön klarsignal? På vissa autoklaver krävs det att processutskriften tolkas. Flertalet bordsautoklaver, såsom Quadro, har ett processutvärderingssystem inbyggt vilket innebär att grön klarsignal visar godkänd process
 • Godsfrisläppning:
  • När autoklavdörren öppnas, är godset torrt? Om det föreligger kondens på brickorna skall man göra en bedömning om det påverkar sterilbarriären.
  • Är alla förpackningar hela och intakta? Minsta tecken på skada är inte godkänt
  • Om kliniken använder PCD (process challenge devices) s.k Helix- eller Bowie & Dicktest, skall dess omslag kontrolleras. Följ instruktionerna från tillverkaren av testet.
 • Om dessa parametrar är ok, anses godsfrisläppning kunna ske.
Dokumentation2019-02-19T20:37:06+01:00

Quadron erbjuder ett dokumentationssystem där autoklaven producerar ett antal förvalda etiketter som man kan klistra på förpackningen med batchnummer för spårbarhet till processen.
Processen sparas då på endera USB-minne eller via en lokal datanätverksanslutning. Alternativt använder man printer och för manuell journal.

Användning2019-02-19T20:36:27+01:00

Godset går tillbaka till behandlingsrummet för att åter brukas, alternativt till sterilförrådet för förvaring inför bruk.

Schematiskt består ett hygiensystem av några få steg.

Processuppbyggnad, autoklav

En autoklavprocess syftar till att inaktivera särskilt värmetåliga bakterier, som befinner sig i sporform. Alla bakterier som inte befinner sig i sporform inaktiveras också. Resultat är att mikroorganismerna inte kan reproducera sig. Quadro använder sig av mättad vattenånga som steriliseringsmedium, vilket är vanligt förekommande på bordsautoklavmarknaden idag. För att processen skall vara effektiv krävs att instrumenten som skall steriliseras är rena och att all luft – både i kammare och i förpackningar – är avlägsnat när autoklaven går in i steriliseringsfasen där själva inaktiveringen sker.

En autoklav är konstruerad i enlighet med normer och direktiv. Processens uppbyggnad är i enlighet med EN13060. Beskrivningen nedan förklarar den så kallade B-processen, en process avsedd för alla typer av gods; solid, rörformigt eller textilier. Förpackade eller oförpackade.

Autoklavprocessen är uppdelad i 4 faser:

1. Förbehandling

Här sker luftutdrivningen ur kammare och gods samt upphettning av godset. Detta sker genom ett antal vakuumpulser, så kallat fraktionerat vacuum, där luften ersätts med vattenånga.

2. Tryckstegring – Utjämningstid

När luften är utdriven går autoklaven upp i tryck och penetrerar allt gods i kammaren med mättad vattenånga. Detta är en av de mer kritiska faserna i hela processen och avgör huruvida autoklaven kommer klara sterilisering av lasten eller ej. Vid validering eller prestandakvalificering enligt ISO EN 17665 är det stort fokus på denna delen av processen. Genom att mäta upp autoklavens temperaturprofil när detta sker kan man konstatera om full ångpenetration med mättad vattenånga förekommer.

3. Sterilisering

Det är i steriliseringsfasen själva inaktiveringen sker. Autoklaven reglerar vid ett definierat tryck under viss tid med mättad vattenånga vilket ger en temperatur i intervallen 121-124°C alternativt 134-137°C, beroende på valt program.

4. Efterbehandling

Efter sterilisering släpper autoklaven ångtrycket och driver ut all restfukt från kammare och gods genom ett eftervacuum. Det är viktigt att godset är helt torrt då autoklavdörren öppnas då det är förutsättningen för att förpackningsmaterialets sterilbarriärer är intakta. Vacuumet sänker kokpunkten i kammaren och den heta restfukten dels kokar bort, dels dras ut ur kammaren. Avslutningsvis tryckutjämnar kammaren genom ett sterilfilter. Processen är klar och dörren kan öppnas.

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda denna hemsida bekräftar du att du accepterar dessa cookies. Se vår policy runt cookies här. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Vi placerar cookies enbart för att få vissa basfunktioner att fungera på ett bra sätt. Vi använder oss av permanent cookies, som lagras till utgångsdatumet såvida du som användare inte tar bort den innan. Vi använder inga session cookies. Det är möjligt att inaktivera cookiefunktionen på din dator. Gå in i din webbläsares inställningar och inaktivera funktionen om du inte accepterar cookies.

Stäng